Zveřejnění startovních čísel na webu

U všech zaplacených přihlášek dojde k přidělení startovního čísla, ta budou zveřejněna na webu během úterý 27.9.2022.

Závodníci, kteří zjistí, že jim systém přidělil špatnou vlnu, budou mít možnost reklamace do středy 28.9. do 12:00 hod. Reklamaci je potřeba zaslat na e-mail kancelar@ctauthorcup.cz

Ve středu večer dojde k odeslání databáze do tisku a nebude možné do ní již zasahovat. To znamená, že již nebudou udělovány divoké karty, ani nebudou prováděny jakékoliv změny. 

Zpět