Zveřejnění startovních čísel na webu

U všech zaplacených přihlášek dojde k přidělení startovního čísla, ta budou zveřejněna na našem webu v úterý 3.10.2023 v odpoledních hodinách

Závodníci, kteří zjistí, že jim systém přidělil špatnou vlnu, budou mít možnost reklamace do středy 4.10. do 12:00 hod. Reklamaci je potřeba zaslat na e-mail kancelar@ctauthorcup.cz

Pokud bude reklamace oprávněná, dojde ke změně startovního čísla.

STARTOVNÍ VLNY: 1. 1 – 600, 2. 601 – 1200, 3. 1201 – 1800, 4. 1801 – 2400, 5. 2401 – 3000.

KRÁTKÁ TRASA: 3001 a vyšší

Ve středu večer dojde k odeslání databáze do tisku a nebude možné do ní již zasahovat. To znamená, že již nebudou udělovány divoké karty, ani nebudou prováděny jakékoliv změny. 

Zpět