Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údaju pro potřeby závodu

Přihlášením k závodu ČT Author Cup 2020:

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím políčka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” uděluji organizátorovi (TERRA SPORT s.r.o.) souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů a informací ze souborů cookies pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný. Organizátor je oprávněn poskytnout právo zpracovávat mé osobní údaje ve stejném rozsahu a za stejným účelem též spolupracujícím subjektům, zejména hlavnímu organizátorovi závodu (seznam organizátorů je dostupný na www.ctauthorcup.cz). Cílem tohoto souhlasu je možnost širšího využití marketingových nástrojů pro personalizaci a zdokonalování nabízených produktů a připravovaných projektů.

Současně souhlasím s tím, aby mé kontaktní údaje byly využívány organizátorem (TERRA SPORT s.r.o.) k zasílání obchodních sdělení nebo propagačních materiálů Organizátora, Spoluorganizátora a hlavního organizátora závodu, a obsahujících též propagaci a reklamu partnerů závodů, zasílání informací o cyklistických závodech a službách a produktech pro cyklisty, a jiných obdobných akcích.

Udělením souhlasu rovněž potvrzuji, že jsem byl/a Organizátorem informován/a, o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů:

Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na www.ctauthorcup.cz.

Tento souhlas uděluji na celou dobu využívání produktů a služeb Organizátora a následující tři roky poté.