Změna vybrané trasy závodu u zaplacené přihlášky

Pokud máte zájem o přeregistraci délky trati u již zaplacené přihlášky, je nutné zaslat tuto žádost na e-mailovou adresu: kancelar@ctauthorcup.cz nejpozději do 29.září 2020 do 12.00hod

Požadavku na změnu délky trati po tomto termínu již nebude vyhověno.

Zpět