Vyzvednutí startovního čísla

Vyzvednout startovní číslo bude možné v Josefově Dole na prezenci v pátek 11.10.2013 od 13.00 do 23.00hodin, v sobotu 12.10.2013 od 7.00 do 9.30 hodin.

Číslo bude vydáno na základě předloženého průkazu totožnosti. Připomínáme, že účastníkům, kterým nebude v době startu 18 let a nedoloží (někteří tak již učinili) souhlas zákonného zástupce, nebude startovní číslo vydáno.

Zpět