VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Startovní čísla si budete moci vyzvednout na prezenci v Bedřichově na Úpravně vody. Ta bude probíhat v pátek 13. 10. od 13 do 22 hod., v sobotu 14. 10. pak od 7 do 9:15 hod.

Startovní číslo si budete moci vyzvednout na základě předloženého dokladu totožnosti

Pokud budete vyzvedávat startovní čísla někomu jinému, mějte připraveny jeho osobní údaje (datum narození, tel.kontakt, e-mailová adresa) ke kontrole. Nejprve Vám správnost údajů bude potvrzena u stolku s reklamacemi a až následně půjdete ke stolku se startovními čísly.

Zpět