Vstup do koridoru pouze s páskou!!!

Připomínáme všem závodníkům, že vstup do koridoru před startem bude umožněn pouze těm, kteří budou mít na zápěstí upevněnu pásku, kterou obdrželi při registraci. Tato páska je dokladem o bezinfekčnosti COVID-19

Zpět