STORNO PŘIHLÁŠKY

V případě, že jste nuceni z jakýchkoliv důvodů zrušit start již zaplacené přihlášky, můžete tak učinit zasláním e-mailu na kancelar@ctauthorcup.cz do pondělí 8.října 2018 do 12.00hod. Do tohoto data Vám bude vráceno startovné – po odečtení storno poplatku 100Kč. Odchozí e-mailová adresa musí být shodná s adresou, kterou jste uvedli při registraci do systému.

Zpět