STARTOVNÍ ČÍSLA ZVEŘEJNĚNA

Právě byla na našem webu zveřejněna přidělená startovní čísla. I nadále bude docházet k nahrávání plateb do systému a některá čísla se pak mohou maličko posunout.

V tomto okamžiku, až do zítřejšího poledne, můžete podávat reklamace na přidělené startovní číslo. Pokud bude reklamace oprávněná, startovní číslo Vám bude změněno

Veškeré reklamace pouze e-mailem : kancelar@ctauthorcup.cz

Ve čtvrtek ráno dojde k odeslání databáze do tisku a po tomto termínu již nebude možnost  cokoliv měnit. Dodatečné reklamace pouze na prezenci v Bedřichově.

Startovní vlny: 1. 1-600,

2. 601-1200,

3. 1201 – 1800,

4. 1801-2400,

5.2401 – 3000.

Čísla od 3001 jsou určena pro kratší trať  

Zpět