Přidělení startovních čísel dle „vyjetého pořadí“

Upozorňujeme všechny zájemce, kteří chtějí mít přidělena startovní čísla na základě výsledků předchozích dvou ročníků, aby neprodleně uhradili startovné. Vaše přihláška se stává platnou až po spárování s platbou.

Zpět