Přidělené startovní vlny NELZE v tomto okamžiku měnit

Jelikož startovní čísla se jmény byla již vytištěna, nelze v tomto okamžiku do databáze zasahovat.

Zpět