OMEZENÍ DOPRAVY

ROZHODNUTÍ POVOLUJE:

krátkodobou úplnou uzavírku a zvláštní užívání – užití silnice pro pořádání sportovních akcí – částí silnice III/29022 dne 9.10.19219 od 8,30 hod – do 10,45 hod. v úseku od úpravny vody SčVK až po odstavné parkoviště Maliník

úplnou uzavírku – části účelové komunikace ppč. 699/2, 699/1 v úseku od točky autobusu v Bedřichově po Novou Louku dne 12.10.2018 od 9,30 hod – do 16,00 hod.

Zpět