DISKVALIFIKACE – NEDODRŽENÍ STARTOVNÍ VLNY

V případě, že nedodržíte startovní vlnu do které Vám bylo přiděleno startovní číslo, budete diskvalifikováni DSQ. Toto pravidlo platí pro oba směry posunutí. Pokud Vám byla např. přidělena 3.startovní vlna a budete chtít z nějakého důvodu startovat až ze šesté, informujte o tom časomíru na prezenci. Jinak Vám i v tomto případě bude udělena DSQ. Pro přeběhlíky do 1.startovní vlny toto platí bez vyjímek!

Zpět