Prezence a výdej startovních čísel

Prezence k závodu a výdej startovních čísel bude letos probíhat v areálu úpravny vody Bedřichov (Bedřichov 290). Časy pro výdej zůstávají stejné jako v předešlých letech: v pátek 13. 10. od 13 do 23 hod., v sobotu 14. 10. pak od 7 do 9:30 hod.

Zpět